پایگاه خبری و اطلاع رسانی استان همدان اخبار،
عناوین خبری مرتبط

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
کار برتر از سرمایه است و ثروت‌های انباشت‌شده‌ی جهان محصول کار کارگران است

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
امنیت، سلامت و معیشت معلمان باید در حفظ کرامت و جایگاه ایشان مدنظر باشد

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
سخنرانی افشین فرهانچی - سه شنبه 11 اردیبهشت ماه 97

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
سخنرانی ابولقاسم سوزنچی مسوول خانه کشاورز استان همدان - سه شنبه 4 اردیبهشت ماه 97

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
زهره رحیمی مسئول کمیته اقشار و اصناف حاما

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
سخنرانی حمید خاورزمینی - سه شنبه 28 فروردین ماه 97

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
روزنوشت هاي آرمان و اميد 26 - رضوان سلماسي - 18 فروردین تا 24 فروردین

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
بازخوانی توسط علیرضا قدیمی - سه شنبه 21 فروردین

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
روزنوشت هاي آرمان و اميد 25 - رضوان سلماسي - 11 فروردین تا 17 فروردین

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
روزنوشت هاي آرمان و اميد 24 - رضوان سلماسي - 4 فروردین تا 10 فروردین

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
روزنوشت هاي آرمان و اميد 23 - رضوان سلماسي - 26 اسفند تا 3 فروردین


ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
روزنوشت هاي آرمان و اميد 22 - رضوان سلماسي - 19 اسفند تا 25 اسفند

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
روزنوشت هاي اراده و اميد 21 - رضوان سلماسي - 12 اسفند تا 18 اسفند

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
روزنوشت هاي اراده و اميد 20 - رضوان سلماسي - 5 اسفند تا 11 اسفند

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
روزنوشت هاي اراده و اميد 19 - رضوان سلماسي - 28 بهمن تا 4 اسفندارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
روزنوشت هاي اراده و اميد 18 - رضوان سلماسي - 21 بهمن تا 27 بهمنارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
چهارمین همایش سالانه حامای استان همدان - پنجشنبه 26 بهمن

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
روزنوشت هاي اراده و اميد 17 - رضوان سلماسي - 14 بهمن تا 20 بهمن

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
روزنوشت هاي اراده و اميد 16 - رضوان سلماسي - 7 بهمن تا 13 بهمن

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
روزنوشت هاي اراده و اميد 15 - رضوان سلماسي - 30 دی تا 6 بهمن

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
روزنوشت هاي اراده و اميد 14 - رضوان سلماسي - 23 دی تا 29 دی

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
به همت مسوول کمیته آموزش و پژوهش حزب صورت گرفت

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
روزنوشت هاي اراده و اميد 13 - رضوان سلماسي - 16 دی تا 22 دی

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
به همت کمیته تشکیلات صورت گرفت

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
میزبانی با جیب خالی


ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
روزنوشت هاي اراده و اميد 12 - رضوان سلماسي - 9 دی تا 15 دی

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه مجلس مشخص شدند

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
تاکید بر توجه به مطالبات مردمی و اصلاح جهت گیری بودجه به نفع مردم

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
با مصوبه شورای سیاستگذاری حزب صورت گرفت

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
روزنوشت هاي اراده و اميد 11 - رضوان سلماسي - 2 دی تا 8 دی

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
روزنوشت هاي اراده و اميد 10 - رضوان سلماسي - 25 آذر تا 1 دی

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
در هفته پژوهش و طی مراسمی صورت گرفت

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
روزنوشت هاي اراده و اميد 9 - رضوان سلماسي - 18 آذر تا 24 آذر

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
در پایان صدمین روز شروع به کار شوراهای شهر ارائه شد

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
روزنوشت هاي اراده و اميد 8 - رضوان سلماسي - 11 آذر تا 17 آذر

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
روزنوشت هاي اراده و اميد 7 - رضوان سلماسي - 5 آذر تا 10 آذر

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
احمد حكيمي پور در گفتگو با نشريه ستاره صبح تشريح كرد:

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
روزنوشت هاي اراده و اميد 6 - رضوان سلماسي - 27 آبان تا 4 آذر

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
روزنوشت های اراده و امید 5 - رضوان سلماسی - 20 آبان تا 26 آیان

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
افشین فرهانچی دبیر شعبه استان همدان حزب اراده ملت ایران

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
روزنوشت های اراده و امید 4 - رضوان سلماسی - 13 آبان تا 19 آبان

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
با سخنرانی زهره رحیمی

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
سردبیر این نشریه علی شاملو محمودی است.

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
روزنوشت هاي اراده و اميد 3 - رضوان سلماسي - 6 آبان تا 12 آبان

جدیدترین عناوین خبری