تاریخ درج خبر: 1396/08/16

بررسی وضعیت دستمزد کارگران و کارمندان

کد خبر: 1745

با سخنرانی زهره رحیمی

 

پیرو جلسه دفتر سیاسی حزب در روز جمعه 13 آبان ماه سرکار خانم رحیمی مجموعه مطالعات و تحقیقات خود در زمینه میزان پایه حقوق کارگری و نحوه افزایش سالانه آن، و نحوه افزایش حقوق کارمندان در سال آینده را ارائه خواهند کرد.