تاریخ درج خبر: 1396/08/21

آشکارسازی و شفافیت بعنوان یک استراتژی

کد خبر: 1749

افشین فرهانچی دبیر شعبه استان همدان حزب اراده ملت ایران

 

 

*این یادداشت در پاسخ به انتقاداتی که نسبت به عملکرد خاص حامای همدان در مجادلات مربوط به انتخاب استاندار و شهردار وجود داشت، نوشته شده است.

در دهه های اخیر، احزاب ایران در کنشهای سیاست ورزانه خویش از انواع استراتژی ها برای رقابت یا همکاری با قدرت یا سایر احزاب بهره برده اند. با توجه به اینکه معمولا اکثر احزاب در مقابل قدرت حاکمه بوده اند. استراتژی هائی نظیر پنهان کاری، پیش بینی ناپذیری، تمرکز گرائی، حرکات زیگزاگی و ... استراتژی های غالب و مناسب شرایط تلقی میشدند. متاسفانه این استراتژی ها علی رغم مزایای کوتاه مدتی که داشته اند در بلند مدت باعث بدبینی جامعه نسبت به کلیت کار حزبی شده است و اکثر مردم و حتی فعالین سیاسی تصورشان از احزاب، بعنوان پاتوقی برای کسب قدرت از طریق لابی های پنهان و حرکات مخفی است. و اینگونه نشان داده شده است که احزب فقط به کسب قدرت میاندیشند بدون آنکه شرایط لازم برای کسب و نگهداشت آنرا داشته باشند.

در آسیب شناسی که ما چند سال پیش در رابطه با کنش های سیاسی انجام دادیم علاوه بر تاکید بر شیوه کار حزبی بعنوان بهترین روش کنش سیاسی بر این موضوع تاکید گردید که در شرایط فعلی علی رغم همه مشکلات موجود، یکی از مهمترین قدم ها ایجاد اعتماد در بین توده مردم و البته نهادهای قدرت است. لذا آشکار سازی و شفافیت بعنوان یک استراتژی در دستور کار ما قرار گرفت و تلاش شد علی رغم کم تجربگی و هزینه های ناشی از انتخاب این روش، این شیوه بعنوان قاعده ای در حزب ما بکار گرفته شود. البته در ادامه ما متوجه شدیم که شیوه عدم شفافیت علاوه بر آفت بی اعتمادی، باعث عدم پاسخگوئی نیروهای برخاسته از رای مردم به ایشان نیز میشود. که نمونه های واضح آنرا در لیستهای امید مجلس و شوراها شاهد هستیم.

گذاشتن جلسات باز و عمومی، گزارش دقیق از اتفاقات داخل حزبی، موضع گیری های شفاف در مسائل مختلف، گزارش کار نمایندگان حزب در مجامع مختلف و ... از مواردی بودند که بعنوان الزامات این شیوه جدید بکار گرفته شدند. طبیعی است که این شیوه در خیلی از موارد میتواند به ضرر مجموعه باشد آنرا آماج انتقادات وارد و غیروارد کند. در حالیکه مجموعه های غیرشفاف  در کوتاه مدت از این ضربات مصون میمانند و ما خوشبینانه امیدواریم در بلند مدت باعث ارتقا فرهنگ کار حزبی و ارتقا حزب اراده ملت گردد.

بطور مشخص بسیاری از فعالین سیاسی به ما این نقدها را داشتند که در بحث ورود به انتخابات مجلس و شورا از چهره های غیر حزبی استفاده کنیم یا اگر هم نیروهای حزبی وجود دارند آنها را بدون وابستگی حزبی معرفی نمائیم. یا در زمان دفاع از فردی برای کسب منصبی، بصورت واضح و مشخص ورود نکنیم و تلاش کنیم با رایزنی های پشت پرده به هدف خود نائل آئیم. یا توصیه جدی داشتند در معرفی اعضا خود در مجامع مختلف برای کسب کرسی های هیات مدیره یا نظیر آن، بیشتر از آنکه به معرفی نیروی خود بپردازیم، به سمت رایزنی و تبادل امتیاز گام برداریم. در تمام این موارد ما تلاش کردیم به استراتژی اصلی خود پایبند بمانیم و خود را یک مجموعه پیش بینی پذیر نشان دهیم گرچه مطمئنا در بعضی مواقع -خصوصا در قبال فشار بیرونی– ممکن است که در تجلی کامل این استراتژی توفیق نداشته ایم. البته با توجه به مجموعه صحبتها و نقدها میتوان دریافت که تا حد زیادی در این مسیر موفق بوده ایم و حرکات ما تا حدود زیادی برای دیگران قابل پیش بینی شده است (فارغ از درست یا غلط بودن این استراتژی)

مجموعه ما کماکان بر این استراتژی باور دارد و شواهد بسیاری را میتواند برشمرد که خصوصا در چند سال اخیر کسب قدرت با شیوه های غیرشفاف و غیر تشکیلاتی چه صدمات جبران ناپذیری به اعتماد عمومی جامعه در رابطه با جریان اصلاح طلبی زده است. ممکن است بازی شفاف در زمینی اینچنین باتلاقی و مه آلود بی نتیجه به نظر آید ولی ما امیدواریم که در درازمدت با ارائه الگوی کم اشتباه و دقیق راه جدیدی را در کنش گری سیاسی ایران باز کنیم.