تاریخ درج خبر: 1396/10/21

همدان و تبریز میزبانان گردشگری در سال 2018

کد خبر: 1767

میزبانی با جیب خالی

 

همدان به عنوان پایتخت گردشگری آسیا در سال 2018 انتخاب شده است. تبریز نیز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال 2018 انتخاب شده است. 

در لایحه بودجه 97 برای رویداد تبریز 2018 مبلغ 10 میلیارد تومان بودجه دیده شده است( بند 32 ردیف 550000) ولی برای رویداد همدان 2018 بودجه ملی در نظر گرفته نشده است.

آیا مسئولین در این خصوص پاسخی دارند؟