تاریخ درج خبر: 1396/10/24

دومین ویرایش مجموعه مستندات حزب اراده ملت ایران منتشر شد

کد خبر: 1773

به همت کمیته تشکیلات صورت گرفت