تاریخ درج خبر: 1396/11/24

همایش توسعه پایدار و صلح

کد خبر: 1785

چهارمین همایش سالانه حامای استان همدان - پنجشنبه 26 بهمن

 

این همایش روز پنجشنبه 26 بهمن ماه از ساعت 9 صبح الی 13 در مجتمع شهید آوینی همدان برگزار میگردد.

همایش در دو بخش سخنرانان مدعو و ارائه مقالات منتخب است.