تاریخ درج خبر: 1397/01/01

آغاز سال جدید بر همه کنشگران مدنی ایران مبارک

کد خبر: 1792

سال 1397

 

حزب اراده ملت ایران شعبه همدان، آغاز سال جدید را به همه اعضا و هواداران حزب در سراسر استان تبریک میگوید.