تاریخ درج خبر: 1397/01/28

گسست بین نسلی: فرصت ها و چالش ها

کد خبر: 1803

سخنرانی حمید خاورزمینی - سه شنبه 28 فروردین ماه 97

 

حامای شعبه همدان این هفته پای صحبتهای آقای حمید خاورزمینی نشست تا در آغازگر سلسله مباحث گسست ها در جامعه ایران باشد.

در این سخنرانی که با حضور بیش از 15 نفر از فعالین سیاسی و اجتماعی همدان برگزار شد. ایشا گسست بین نسلی را یکی از مهمترین گسست های سال های اخیر بر شمرد ولی اصالت آنرا زیر سوال برد و این موضوع را طرح کرد که در ایران امروزاین گسست روبنائی است و مسائل این نسل در بخش های عمیق تر تفاوت چندانی با نسل های قبلی ندارد.

 

برنامه های قبلی مرتبط: