تاریخ درج خبر: 1397/02/10

شورای شهر: اصول گرایانه یا اصلاح طلبانه؟

کد خبر: 1807

سخنرانی افشین فرهانچی - سه شنبه 11 اردیبهشت ماه 97

 

حامای شعبه همدان به مناسبت گرامیداشت روز ملی شورا ها (9 اردیبهشت) جلسه سخنرانی هفتگی خود را به موضوع شورا ها اختصاص داد. در این نشست آقای افشین فرهانچی عضو ارشد حزب سخنرانی خواهد کرد.

خلاصه ای از سخنرانی افشین فرهانچی:

شورای شهر: اصلاح طلبانه یا اصول گرایانه؟

 • سه وظیفه اصلی بر عهده شورای شهر است: برنامه ریزی، قانون گذاری، نظارت
 • اصلی ترین کار شورای شهر در راستای وظایف خویش انتخاب شهردار است
 • شورای شهر نباید در امور اجرائی وارد شود و فقط بطور محدودی مرکز مطالعات آن اجازه کار اجرائی در راستای اهداف خود را دارد
 • بعضی از کارهای شهرداری تخصصی است و نوع رویکرد سیاسی و اجتماعی شورا و مردم در آن تاثیری ندارد
 • در هر سه وظیفه شورای شهر میتوان رویکردهای متفاوتی داشت اعم از اصول گرایانه، اصلاح طلبانه و یا رویکردهای دیگر
 • تفاوت اصلی بین دو رویکرد در اولویت بندی مسائل و مشکلات است و بروز عملی آن باید خود را در بودجه سالانه نشان دهد
 • اصول گرایان در مدیریت شهری نگاه سنتی و محافظه کارانه دارند یعنی برایشان موارد زیر اصل است: تصمیم گیری مبتنی بر شیخوخیت، از بالا به پائین، مبتنی بر ارزشهای کلاسیک فرهنگی و مذهبی، اطاعت پذیری، نقش دوم زنان، حفظ بافت فعلی شهر، مشورت بجای مشارکت، ارتباط مستقیم با مردم
 • در بین اصول گرایان دو زیررویکرد مشاهده میشود: سنتی و مدرن (تکنوکرات)
 • مثال: میزان ارتفاع مجاز ساختمان سازی و تفاوت دو زیررویکرد اصول گرایانه
 • در بعضی از رویکردها – در زمان فعلی- اصلاح طلبان و اصول گرایان اتفاق نظر دارند مثلا توجه به مناطق کم برخوردار شهری یا ورزش همگانی و محور شدن گردشگری در توسعه شهری
 • در برنامه ریزی، رویکرد اصلاح طلبان قاعدتا باید بر اساس ارزش ها و سیاستهای ایشان به این صورت باشد: تاکید بر برنامه مشخص و علمی داشتن، شفاف بودن، نتیجه محوری، پایبندی به اجزا برنامه
 • در قانون گذاری، رویکرد اصلاح طلبان باید شامل موارد زیر باشد: شمولیت حداکثری قوانین، عدم تبعیض بدلایل سیاسی و اجتماعی، پذیرش عمومی قوانین
 • در امر نظارت اصلاح طلبان باید از نظارت بر فرایندها - بجای نظارت بر افراد - دفاع کنند.
 • در بین خود اصلاح طلبان دو زیررویکرد قابل مشاهده است: سرمایه محورانه و مبتنی بر رقابت و مصرف بیشتر، کارمحورانه و مبتنی بر مشارکت و مصرف کمتر
 • مثال: پروژه شهروند برگزیده و تفاوت دو زیررویکرد اصلاح طلبانه
 • اولویت اصلاح طلبانه در شهر: شوراهای محلی و مشارکت بیشتر شهروندان، درآمد پایدار برای شهر و جلوگیری از شهرفروشی، حفظ فضای سبز و باغات، حفظ میراث فرهنگی، استقلال شورا و شهرداری از سایر نهادهای حاکمیتی، مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت، ایجاد فضای نشاط و بازی و تفریح، رفع تبعیض بین مناطق مختلف شهر، توجه به تکثر فرهنگی و تفاوت های شیوه زندگی در شهر، جلوگیری از انحصار طلبی و رانت، توسعه شهر بر اساس منابع درونی و داشته های منطقه ای
 • مثال: توریسم جهان اسلام و توریسم بین المللی
 • در امر اجرای رویکردها نیز میتوان تفاوت های زیادی را دید. مثلا ما تمرکز را بر حضور نیروهای اصلاح طلب و کادرسازی در شهرداری بگذاریم یا تمرکز را بر اصلاح فرایندها و تغییر رفتار مدیران فعلی بگذاریم
 • البته میتوان گفت که هنوز شوراها به بلوغ لازم برای داشتن جهت گیری مشخص نرسیده اند و مردم نیز در انتخاب خود خیلی بر اساس رویکردها انتخاب نمیکنند
 • اقدامات شورای شهر همدان (دوره پنجم) هنوز نتایج اصلاح طلبانه مشخصی نداشته است و در مرحله اول انتخاب خود – انتخاب شهردار- ملاک کارآمدی و اجماع نظرات را مدنظر قرار دادند
 • اگر افراد اصلاح طلب را به شورا میفرستیم انتظار داریم خروجی شورا نیز اصلاح طلبانه باشد و در هر سه وظیفه شورا رویکردی اصلاح طلبانه دیده شود
 • نمونه هائی از اقدامات با رویکرد اصلاح طلبانه در شورای همدان: پیگیری راه اندازی شورای اجتماعی محلات، افزایش بودجه آموزش شهروندی، ایجاد زیرساختهای شهر الکترونیک، شفاف سازی مصوبات و تصمیمات شورا و شهرداری، پیگیری ایجاد مسیرهای پیاده رو و دوچرخه رو، حفظ باغات شهر و فضاهای سبز، اهمیت دادن به میراث فرهنگی شهر، توجه به مناطق کم برخوردار شهری، برگزاری مراسمات عمومی و نشاط آفرین، توجه به نهادهای مدنی، توجه به توریسم بین المللی در برنامه همدان 2018، توجه به ورزش همگانی و محله ای

برنامه های قبلی مرتبط: