تاریخ درج خبر: 1397/02/02

فیلترینگ یا مسدود کردن تلگرام، برای بدنه‌ی اقشار و صنوف مختلف آسیب‌ است

کد خبر: 1809

زهره رحیمی مسئول کمیته اقشار و اصناف حاما

 

فیلترینگ یا مسدود کردن تلگرام، برای بدنه‌ی اقشار و صنوف مختلف آسیب‌ است. اکنون که از طریق پیام‌رسان‌های مجازی، فضای به نسبت قابل‌قبولی برای تبادل‌نظر و گردهم‌آمدن صاحبان مشاغل به ویژه فرهنگیان، کارگران، کشاورزان، مهندسان، پرستاران، پزشکان و دیگر گروه‌های شغلی فراهم آمده است و میتواند روزنه امیدی در مسیر بروز و ظهور اتحادیه‌های مستقل و مردمی باشد، هرگونه محدودیتی در این ارتباطات می‌تواند آسیبی جدی و جبران‌ناپذیر به این ظرفیت در فرایند ضروریِ دستیابی به سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل، که ضرورتی برای توسعه و مردمسالاری‌ در جامعه هستند، بزند.

زهره رحیمی مسئول کمیته اقشار و اصناف حزب اراده ملت ایران

#کمیته_اقشار_و_اصناف_حزب_اراده_ملت_ایران