تاریخ درج خبر: 1396/11/01

"پرسشنامه سنجش نگرش سیاسی" رونمائی شد

کد خبر: 1847

به همت مسوول کمیته آموزش و پژوهش حزب صورت گرفت

 

کمیته آموزش، پژوهش و نشر حزب اراده ملت ایران در جلسه شورای سیاستگذاری حامای استان همدان از "پرسشنامه سنجش نگرش سیاسی" رونمایی کرد.

این پرسشنامه توسط کمیته آموزش حزب اراده ملت ایران با هدف سنجش اولیه اندیشه سیاسی افراد و علاقمندان به کنشگری سیاسی طراحی و تنظیم شده است.

این پرسشنامه قرار است به کمیته تشکیلات حزب در مرحله جذب نیرو و ارتقای رتبه آنها و پیش از برگزاری مجامع عمومی شعب، برای تصمیمات هرچه دقیقتر تشکیلاتی به برداشتن گامهای استوارتر حزب کمک نماید.

این پرسشنامه چند امکان را همزمان فراهم میکند:

  • ۱. موجب شناخت روشنتر وضعیت اعضا و هواداران در چگونگی اندیشه سیاسی ایشان میگردد.
  • ۲. برنامه ریزیهای آموزشی را جهت توانمندسازی و آموزش کارآمدتر ممکن میسازد.
  • ۳. میتواند خطاهای تشکیلاتی را در ورود و ماندگاری اعضای غیرهمسو به طور چشمگیری کاهش دهد.

بدون تردید پرسشنامه حین فرایند بکارگیری، اصلاح و خلاصه تر خواهد شد تا امکان استفاده فراگیرتر نُسخ بعدی آن در خارج از حزب مقدور گردد.

زهره رحیمی _ مسئول کمیته آموزش پژوهش و نشر حزب اراده ملت ایران