پایگاه خبری و اطلاع رسانی استان همدان اخبار،
عناوین خبری مرتبط

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
امنیت، سلامت و معیشت معلمان باید در حفظ کرامت و جایگاه ایشان مدنظر باشد

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
کار برتر از سرمایه است و ثروت‌های انباشت‌شده‌ی جهان محصول کار کارگران است

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
سخنرانی افشین فرهانچی - سه شنبه 11 اردیبهشت ماه 97

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
سخنرانی حمید خاورزمینی - سه شنبه 28 فروردین ماه 97


ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
به همت کمیته تشکیلات صورت گرفت

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
میزبانی با جیب خالی

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
تاکید بر توجه به مطالبات مردمی و اصلاح جهت گیری بودجه به نفع مردم

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
در هفته پژوهش و طی مراسمی صورت گرفت

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
افشین فرهانچی دبیر شعبه استان همدان حزب اراده ملت ایران

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
با سخنرانی زهره رحیمی

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
کمیته زنان حزب اراده ملت ایران شعبه همدان

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
کمیته آموزش حاما- زهره رحیمی

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
شعبه همدان - زهره رحیمی

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
شعبه همدان- زهره رحیمی

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
در روزهای 15 و 16 تیرماه صورت گرفت

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
شعبه همدان- زهره رحیمی

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
با اعضای حزب اراده ملت ایران شعبه همدان

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
شعبه همدان- زهره رحیمیارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
پایان چهارمین سال فعالیت حامای همدان

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
انتخاب دبیر و مسوولین کمیته های شعبه شهرستان همدان

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
همراه با انتخابات شاخه جوانان و دانشجویان

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
سومین مجمع عمومی حامای همدان

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
شوراهای شهر و احزاب

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
حضور لیست امیدی‌ها در خبرگزاری ایسنا

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
دیدار با مهندس کامیاب شادمان

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
به مناسبت پیروزی لیست امید در انتخابات شورای شهر همدان

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
به مناسبت حماسه شکوهمند ملت ایران در انتخابات 96

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
لیست شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان همدان برای شورای شهر دوره پنجم

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
ائتلاف 1+11 اصلاح‌طلبان همدان

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
این ستاد در ابتدای حصار امام ساعت 6 امروز (چهارشنبه) افتتاح میگردد.

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
این ستاد در میدان شاهد همدان میباشد

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
در شهرک فرهنگیان همدان با حضور اعضا صورت گرفت

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
در شهرک مدنی همدان با حضور اعضا صورت گرفت

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
این ستاد ویژه جوانان واقع در خیابان شریعتی است.

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
مواضع حزب اراده ملت در رابطه با توسعه شهر همدان - 8

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
مواضع حزب اراده ملت در رابطه با توسعه شهر همدان – 7

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
روز پنج شنبه توسط محمد شریعتمداری صورت گرفت

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
مواضع حزب اراده ملت در رابطه با توسعه شهر همدان – 6

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
مواضع حزب اراده ملت در رابطه با توسعه شهر همدان – 5

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
مواضع حزب اراده ملت در رابطه با توسعه شهر همدان –3

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
مواضع حزب اراده ملت در رابطه با توسعه شهر همدان - 2

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
مواضع حزب اراده ملت در رابطه با توسعه شهر همدان – 1

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
در این شماره مقالاتی از اعضا حامای همدان منتشر شده است

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
زهره رحیمی- افشین فرهانچی

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
شعار انتخاباتی حامای همدان مشخص شد

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
خلاصه سخنرانی آقای علیرضا قدیمی در سومین همایش سالانه توسعه حامای همدان

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
رضوان سلماسی

جدیدترین عناوین خبری