پایگاه خبری و اطلاع رسانی استان همدان اخبار،
عناوین خبری مرتبط

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
شعبه همدان - زهره رحیمی

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
شعبه همدان- زهره رحیمی

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
با اعضای حزب اراده ملت ایران شعبه همدان

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
انتخاب دبیر و مسوولین کمیته های شعبه شهرستان همدان

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
ویژه انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورای شهر همدان

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
حضور لیست امیدی‌ها در خبرگزاری ایسنا

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
به مناسبت پیروزی دکتر روحانی و لیست امید

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
ترکیب 11 نفره شورا در انتخابات 96


ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
اعضا حاما در 12 استان نامزد هستند.

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
آدرس ها و اسامی مسوولان اصلی ستادها

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
با حضور دبیر حزب و نامزدهای حاما صورت گرفت

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
لیست شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان همدان برای شورای شهر دوره پنجم

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
ائتلاف 1+11 اصلاح‌طلبان همدان

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
این ستاد در ابتدای حصار امام ساعت 6 امروز (چهارشنبه) افتتاح میگردد.

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
ابتدای حصار امام. میدان سپاه

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
این ستاد در میدان شاهد همدان میباشد

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
در این شماره مقالاتی از اعضا حامای همدان منتشر شده است

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
این ستاد ویژه جوانان واقع در خیابان شریعتی است.

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
در شهرک مدنی همدان با حضور اعضا صورت گرفت

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
در شهرک فرهنگیان همدان با حضور اعضا صورت گرفت

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
مواضع حزب اراده ملت در رابطه با توسعه شهر همدان – 9

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
مواضع حزب اراده ملت در رابطه با توسعه شهر همدان - 8

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
مواضع حزب اراده ملت در رابطه با توسعه شهر همدان – 7

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
روز پنج شنبه توسط محمد شریعتمداری صورت گرفت

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
مواضع حزب اراده ملت در رابطه با توسعه شهر همدان – 6

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
مواضع حزب اراده ملت در رابطه با توسعه شهر همدان – 5

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
مواضع حزب اراده ملت در رابطه با توسعه شهر همدان – 4

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
مواضع حزب اراده ملت در رابطه با توسعه شهر همدان –3

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
مواضع حزب اراده ملت در رابطه با توسعه شهر همدان - 2

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
مواضع حزب اراده ملت در رابطه با توسعه شهر همدان – 1

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
به بهانه ثبت نام آقایان بقائی و احمدی نژاد

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
زهره رحیمی - افشین فرهانچی

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
در این شماره مقالاتی از اعضا حامای همدان منتشر شده است

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
زهره رحیمی- افشین فرهانچی

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
زهره رحیمی- افشین فرهانچی

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
شعار انتخاباتی حامای همدان مشخص شد

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
افشین فرهانچی - زهره رحیمی

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
زهره رحیمی

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
خلاصه سخنرانی آقای علیرضا قدیمی در سومین همایش سالانه توسعه حامای همدان

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
زهره رحیمی

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
زهره رحیمی - افشین فرهانچی

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
خلاصه سخنرانی آقای نصرالله پزشکی در سومین همایش سالانه توسعه حامای همدان

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
داوطلبان پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر همدان از حزب اراده ملت ایران ثبت نام کردند.

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
خانم زهره رحیمی به عنوان دبیر شورا انتخاب شدند

ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
توسعه، مدیریت شهری و نقش شوراهای شهر

جدیدترین عناوین خبری